Välkommen på Adventsgudstjänst med kör och solister!