Vår historia

Historia kring Vaggeryds Missionsförsamling

När den stora väckelsen nådde vår bygd under 1800-talets mitt var Vaggeryd endast en liten by bland andra byar, man föreläste ur bibeln eller uppbyggelseböcker, bad och sjöng och samtalade om andliga ting. Många kom till tro. Ibland fick man besök av kolpotörer från Jönköpings Traktatsällskap, då samlades det in pengar för denna mission. Också en arbetsförening bildades för detta ändamål.

När en liten byskola byggts i Vaggerydsbyn fick man hålla till där med större sammankomster.

År 1882 beslöt man bilda en missionsförening och bygga missionshus, och detta kom att ligga på Vaggeryds ägor. Just dessförinnan hade järnvägen Halmstad-Nässjö dragits över byns mark, och en station byggdes som fick heta Vaggeryd efter byn. Där växte samhället upp.

Det var inget storslaget missionshus som byggdes, och redan år 1900 måste det byggs till med en mindre sal. Missionsföreningen var till en början ansluten till Jönköpings Missionsförening, men anslöts 1907 till Svenska Missionsförbundet. Till en början tillämpades öppet medlemskap, men det kom snart att bli församling med avgörelsekrav. Föreningens namn behölls dock ganska länge. År 1908 anställdes den första pastorn på heltid, och 1916 byggdes predikantbostad.

1900 hade en ungdomsförening bildats, den svarade för söndagsskola och sång och musik, men 1913 gick den sin egen väg och bildade egen församling, nuvarande Betelkyrkan. En ny ungdomsförening bildades som anslöts till S.M.U. liksom lite senare en juniorförening.

År 1935 byggdes Missionshuset om och fick ett mer kyrkliknande utseende. Efter många diskussioner byggdes kyrkan åter om 1963 med utrymme för scoutarbete, och 1976 till ett trapphus med hiss. Ungdomsverksamheten krävde allt större utrymme, och 1994 stod en nästan helt ombyggd och utökad kyrka färdig. Detta hade gjorts möjligt genom en stor donation och flera mindre. Av det ursprungliga lilla missionshuset finns nu endast kvar några timmerstockar i väggen mot Storgatan.

av Anna-Lisa Hermansson

Årtal i församlingens historia

1882 Waggeryds missionsförening bildades 10 januari med ändamål ”att biträda Jönköpings missionsförening i dess verksamhet”.Till ordförande utsågs August Söderström i Nöthult. Under åren som följde uppehöll resepredikanter predikoverksamheten.

1882 30 januari beslutade man bygga ett missionshus. Tomten skänktes av A.W.Wigart i Katrineberg. Det enkla missionshuset invigdes i november av kyrkoherde Håkan Sjögren i Tofteryd och komminister K.O. Eriksson i Byarum.

1900 Söndagsskolan och en ungdomsförening startades.

1900 En ”lilla sal”, byggdes. Där fanns en målad fris med texten ”Helige Fader bevara dem i Ditt namn hvilka Du har gifvit mig. Joh. 17:11. Helga dem i Din sanning. Ditt ord är sanning. Joh. 17:17.

1905 finns en musikförening dokumenterad.

1906 Pastor Reinhold Sandell anställdes på deltid. R. Sandell var också resepredikant.

1907 Val av organist omnämns för första gången, så man får anta att församlingen köpt in en orgel.

1909 Pastor Gustav Ling tillträdde som gemensam predikant för Waggeryds, Götafors, Boarps, Ekeryds och Byarums missionsföreningar.

1909 Nya församlingsstadgar antogs och en medlemsmatrikel upprättades.

1913 En ny ungdomsförening bildades med 27 medlemmar. Föreningen har alltsedan starten varit ansluten till SMU – Svenska Missionsförbundets (Missionskyrkans) Ungdom.

1915 En juniorförening bildades.

1916 Predikantbostaden vid missionshuset byggdes.

1916 Naemi Burman anställdes som församlingssyster.

1919 Församlingssyster Elin Håkansson efterträdde N Burman. E Håkansson blev senare distriktssköterska.

1924Församlingen köpte sitt första piano.

runt 1930 ledde Yngve Ekström en juniorkör.

1931 Den gamla orgeln ersätts av en ny.

1931 Blandade kören startades. Den leddes av Emil Lindbern.

1932 SMU fick dispositionsrätt till ön i Lagan – ”Missionsparken”.

1934 En ombyggnad av missionshuset beslutades. Det byggdes en tornliknande del ritad av Robert Andersson. Missionshuset började kallas Missionskyrkan.

1935 Märta Olsson blev musikföreningsledare.

1937 Sommarhemmet på Missionsparken uppfördes.

1937 Instrument köptes för 175 kr till en mandolinorkester under Yngve Ekströms ledning.

1945 Musikpaviljongen på Missionsparken byggdes.

1949 Musikkåren startade under Erik Svenssons ledning.

1953 Byggdes sommarhemmet ut.

1960 Utgivningen av informationsbladet ”Församlingskontakt” startade.

1963 SMU firade sitt 50års-jubileum

1964 Församlingen fick en flygel i gåva.

1964 7 juni återinvigdes kyrkan, som fått en källarvåning och blivit mer funktionell för barn-och ungdomsarbetet. Vid högtiden läste Verner Malmsten sin prolog ”Invigningsdagen – Kallelsens dag”.

1965 Scoutverksamheten startade i nyrustade lokaler. Elsa Boberg och Ingrid Robertsson var initiativtagare. På hösten blev pastor Arne Elvingsson ansvarig ledare för en pojkavdelning inom scout.

1966 ”Nying” för flickor startar med Lizzie Brännesson som chefsledare.

1968 Rune Svensson tog över ledningen i både blandade kören och ungdomskören.

1968 Sune Hjelm startade en sångklass i söndagssskolan.

1969 ”Nying” för pojkar startade med Georg Boberg som ledare.

1972 4 mars invigdes kyrkorgeln av musikdirektör Karl-Olof Robertsson, Huskvarna.

1973 Medlemmarna i Boarps missionsförsamling anslöt sig till Vaggeryds missionsförsamling.
Skomakarbygget köptes och rustades för SMU-verksamheten.

1976 Barntimmeverksamheten startades av Ulla Håkansson och Elisabeth Sandahl.

1976 ”Karusellorkestern”, en barnorkester, under Sune Hjelms ledning startar.

1976 Flertalet av medlemmarna i Götafors missionsförsamling gick över till Vaggeryds missionsförsamling.

1977 Kyrkan fick ett trapphus, som gav ett större kapprum och nya utrymmen bl.a. för scoutverksamheten. En hiss installerades.

1978 ”Torparliv” på Skomakarbygget ordnades för första gången.

1979 Scouterna hade ”Luffarläger”

1981 Pensionärskören Old Singers kom igång.

1982 100-årsjubileumsår. Missionsföreståndare Gösta Hedberg högtidstalade i januari.

1986 Kyrkbänkarna kläddes med dynor.
SMU framförde musikalen ”Pappa”.

1987 Genom en donation kunde församlingen köpa grannfastigheten ”Skuggan”.

1989 Daghemmet ”Lyckorna” invigdes.

1991 Församlingen började erbjuda en församlingsfadder till nyfödda barn.

1992 Kjell Norberg anställdes som ungdomspastor.

1993 Församlingen mottog en stor gåva efter syskonen Johansson på Vaggeryds Gård.

1994 Kyrkorgeln utökades och förstärktes för att passa den nya kyrksalen.

1994 25-27 november invigdes kyrkan efter den senaste tillbyggnaden.

1995 SMU-café på måndagar startas.

1996 I samband med nyöversättningen av Psaltaren ordnades utställningen ”Vad är då en människa?”.

1997 Församlingen beslutade avveckla verksamheten på Missionsparken.

2000 Församlingskontakt ersattes med Programbladet.
Kongo-utställning. Curt Olofsson visade och medverkade under veckan.

2001 Församlingens första kvinnliga pastor, Lena Olson, började sin tjänst.

2002 Svenska Missionsförbundet bytte namn till Svenska Missionskyrkan

2006 Projektet Naturlig Församlingsutveckling startade.

2007 Församlingen fick sin första kvinnliga ordförande, Ann-Charlotte Svensson.

2009 Gemensam Framtid (arbetsnamn) bildas av Svenska Missionskyrkan,  Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

2010 Kristina Gustafsson börjar som församlingsföreståndare.

2013 Gemensam Framtid (arbetsnamn) bytte namn till Equmeniakyrkan.

2013 SMU i Vaggeryd tar på årsmötet beslut om nytt namn, Equmenia Vaggeryd.

2017 Vaggeryds Missionsförsamling tar på årsmötet ett första beslut om nytt namn, Equmeniakyrkan Vaggeryd.

2018-01-07 Vaggeryds Missionsförsamling tar på församlingsmöte bekräftande beslut på namnbyte till ”Equmeniakyrkan Vaggeryd”.

Meddela webmaster för kompletteringar eller rättelser.