Vi vill bli fler!

Observera

Denna text publicerades första gången den 24 november, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Det är det som är själva grundtanken med att vara en kyrka. Vi finns inte till för oss själva.
Vi delar vår tro med varandra och vill se fler människor få en personlig tro på Jesus Kristus.

Du som tror på Jesus Kristus som din Herre och frälsare är varmt välkommen som medlem i vår församling. Kontakta vår pastor Ann-Marie Erixon, på telefon 076-7970116 eller mail pastorn@equmeniakyrkanvaggeryd.se, så får du veta mer om församlingen och vad det innebär att vara medlem i Equmeniakyrkan Vaggeryd.