Publicerat 

Tonår

Välkommen till Tonår!

Vi träffas i Missionskyrkan fredagar 19.00-24.00
Från sjuan och uppåt.

 
Ledare i Tonår

Ungdomsledare Albin Ullerås 072-7337799
Linnéa Jonsson 073-6372404
Gustav Ottosson 073-4107167
Andrea Ottosson 0730-821128
Gustav Björn 070-7887132

Varje gång serveras fika för 20 kr. om inget annat står, så kom hungriga!
Har du frågor om Tonår så kontakta ungdomsledaren, maila ungdomsledaren