Diakoni

Församlingens diakonala arbete handlar om att visa omsorg i livets olika skeden

Det sker bland annat genom

– hembesök, sjukbesök, enskilda samtal

– att ordna gemenskapsträffar för daglediga ,soppluncher och inbjuda till gudstjänst för vårt äldreboende med kaffe och tårta

– att vara en utsträckt hand för människor i alla åldrar, särskilt då livet känns svårt

Samtal: Vill du samtala med någon?

Kontakta vår pastor, som har tystnadsplikt

Tel. 0393-10116, mo 0767-970116