Diakoni

Församlingens diakonala arbete handlar om att visa omsorg i livets olika skeden.

Det sker bland annat genom

– hembesök, sjukbesök, enskilda samtal.

– att ordna gemenskapsträffar för daglediga ,soppluncher och inbjuda till gudstjänst för vårt äldreboende med kaffe och tårta.

– att vara en utsträckt hand för människor i alla åldrar, särskilt då livet känns svårt.

Samtal: Vill du samtala med någon?

Kontakta någon av våra pastorer, Signe eller Mattias. De har tystnadsplikt.

Signe: 076-797 01 16

Mail Signe

Mattias: 072-749 46 31

Mail Mattias