Pastorn har ordet!

Observera

Denna text publicerades första gången den 3 februari, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vad betyder Bibeln i ditt och mitt liv idag?

Känns bibelläsningen mest som ett tungt ”måste” eller är det den inre djupa glädjekällan i våra liv?

Visst är det så att det växlar för oss på det här området! Vissa tider kan kännas som ”ökentider” då vi läser mest av plikt och vana, medan det under andra tider ”glimmar till” och vi känner att bibelordet berör oss på djupet.

Hur det än är så tror jag att det djupt inom oss alla finns en innerlig och varm längtan ”Herre, tala Du till mig – genom Ditt Ord”. Har vi den grundinställningen – då är vi på rätt väg!

Ofta handlar det om vilken bild vi har av Gud och framförallt om vår personliga relation till Jesus Kristus. Bibeln har ju både en personlig avsändare och en personlig adress. Den är som ett ”brev hemifrån” – och sådana brev hanterar man ju inte hur som helst! Dom läses med iver, värme och omtanke. Man känner ju honom som skrivet det!!

När jag läser Bibeln som ett brev från min himmelske Far och känner hur hans kärlek lyser fram både i texten och ”mellan raderna” kan det bli en riktig aha-upplevelse. Jag känner att här finns ett stort och varmt Fadershjärta som slår för just mig!! När jag gör den upplevelsen känner jag hur de gamla orden, skrivna för flera årtusenden sen, berör mig i precis den situation jag är i nu. Då blir bibelläsningen verkligen spännande! För det är ju så att en bok blir alltid mer spännande och intressant om man är personligt bekant med författaren. Så är det också med Bibeln.

Den helige Ande är författaren men han har använt sig av människor till att skriva ner det han ville ha sagt, i 2 Petr 1:21 står det: ”drivna av helig Ande har människor talat ord från Gud”. Det betyder att samme helige Ande som var med när bibelordet skrevs första gången är med dig och mig när vi försöker tränga in i Bibelns värld idag. Utan den helige Ande blir Bibelns ord teorier och fakta men tillsammans med honom blir ordet levande (Joh 6:63).

Det tror jag är Andens främsta uppgift, att göra de gamla orden i Bibeln nya och fräscha. Så be den helige Ande om hjälp när du läser Bibeln. Han är den bästa ”guide” du kan ha! Bibelns främsta uppgift är inte att ge kunskap, teorier och levnadsregler utan den är skriven för att förvandla våra liv. I Joh 7:17 säger Jesus. ”Om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv”. I Guds rike är det praktiska handlandet A och O. Vi lär oss mest genom att göra det Bibeln säger till oss. För en kristen människa är Bibelns trovärdighet inte en dogm eller teori, utan något man prövat och i det praktiska vardagslivet verkligen fått se och uppleva att det håller.

”Gud låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se. Ja låt ditt ord i mitt liv få råda då kan din vilja ske”. Psalmer och Sånger 89.

Varma hälsningar från Ann-Marie Erixon