Info från Equmenia i Corona-tider

Equmenia håller verksamheten för barn och unga igång tills vidare. Det är viktigt att ge barnen bra aktiviteter då så mycket annat är förändrat i vardagen. Vi kommer så långt det är möjligt att vara utomhus med våra olika grupper. Om det blir distansundervisning i grundskolan så fortsätter vi med all verksamhet utomhus för de grupper som kan ha det. De som inte kan vara utomhus pausar tillfälligt.

Vi ledare önskar att barn och ungdomar i scouter och tonår har bra kläder på sig. Det kan bli lite kyligt under kvällen. Barn och ledare som är uppenbart sjuka ska vara hemma.

Guds välsignelse till er alla.
Vid frågor kontakta Maria Ottosson, Ordförande Equmenia, 070-551 64 23.