Får vi be för dig?

Bibeln uppmanar oss att be till Gud när vi behöver hjälp. I Filipperbrevet 4:6-7 står det: ”Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.”

Kanske har du saker som du behöver hjälp med eller något du vill tacka för? I så fall vill vi gärna uppmana dig att skicka in ditt bön- eller tackämne till oss på mail: pastorn@equmeniakyrkanvaggeryd.se 

Vi kommer då att be för ditt böneämne i kommande gudstjänster. Vår pastor har tystnadsplikt och hanterar ditt böneämne med sekretess. I gudstjänsten nämns ditt böneämne men inte ditt namn.

Gud välsigne dig!