Pastorn har ordet!

Observera

Denna text publicerades första gången den 1 oktober, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

“De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje.” (Apg 2:44-46)

Apostlagärningarna berättar om hur det såg ut och fungerade i den första församlingen. Varför var det så viktigt att träffas, så pass viktigt att man möttes varje dag? Det berodde säkert på att den tro de funnit var så livsförändrande att det påverkade hela deras liv. Men också, tror jag, för att de tidigt insåg att de behövde varandra i tron.
Bibeln talar gång på gång om hur viktig gemenskapen är för att uttrycka och leva tro. I Första Johannesbrevet står det: “Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss” (1 Joh 4:11-12). Galaterbrevet säger: “Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag” (Gal 6:2)

Det verkar vara Guds vilja att vi uttrycker Guds kärlek genom att älska varandra och genom att be för och bära varandra. Det är lätt att tänka, när de i Apostlagärningarnas församlingar träffades så ofta och bad så mycket, att de var så fromma och starka i sin tro. Men istället för att det handlade om att de var så starka i sin tro så tror jag att det kan ha varit så att de insåg att de behövde Gud och behövde varandra.

Bakom oss har vi en tid där det varit svårt att vara tillsammans såsom vi är vana vid. För många människor i vårt samhälle har det varit en oerhört svår tid. Framtiden vet vi ännu inte hur den ser ut, även om det under en period sett ut som situationen har ljusnat något.

Gudstjänster har vi fortfarande varje söndag, och du är varmt välkommen att dela gemenskapen där. Det är kanske inte möjligt för oss idag att mötas varje dag, men Apostlagärningarna påminner oss ändå om behovet av församling och mötesplatser att dela tro för att växa i- , bevara- och våga dela vår tro. Vi får fortsätta, som alltid, att be för och bära varandra. Och kanske särskilt dem som fortfarande inte rent fysiskt kan delta i gemenskapen.

Om du känner att du gärna vill besöka gudstjänsten men inte vill vara för nära andra, då är det helt okej att följa gudstjänsten från serveringssalen. Dörrarna är öppna ut dit varje söndag. Vi fortsätter givetvis att följa gällande riktlinjer.

Vi får också påminna oss om, lite extra i dessa tider, att vi är församling där vi är. Vi är inte bara församling när vi möts inom kyrkans väggar, utan vi är församling ute i världen när vi är på våra arbetsplatser, skolor och olika mötesplatser. Helig Ande är med oss och leder oss där!

/Pastor Signe Malmsten