Årsmöte i Waggeryds äldsta förening

I 138 år har det bedrivits församlings- och kyrkoverksamhet på adressen Storgatan 46 i Vaggeryd. Platsen där Equmeniakyrkan idag ligger. Det hela började 1882 med att bönder från Waggeryd, Bäck, Nöthult och Taglarp, i den nybildade Waggeryds missionsförening, beslutade att bygga ett missionshus. Tomten skänktes av riksdagsmannen A.W. Wigart på Katrineberg, gården där Ulf Abrahamsson nu bor.

Läs mer på denna länk: https://skillingaryd.nu/nyheter/waggeryds-aldsta-forening-har-haft-sitt-138e-arsmote