Pastorn har ordet

I Apostlagärningarna berättas det om Filippos och hans möte med den etiopiske hovmannen. En ängel från Gud säger till Filippos att han ska bege sig till en särskild plats vid en särskild tid. Filippos gör som ängeln säger och upplever sedan Andens ledning att gå fram till den etiopiske hovmannen som passerar platsen just då och följande händer:

“Filippos skyndande fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: Förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig? svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. (Apg 8:31)

Filippos får förklara bibelordet för mannen och det leder till ett samtal om tro som slutar med att mannen kommer till tro och låter döpa sig. Filippos skapade inte detta tillfälle själv utan blev ledd av Guds Ande. Men när han såg att det fanns ett tillfälle så tog han chansen att ställa sin fråga för att inleda ett samtal med mannen. Det kan kännas svårt att våga ställa den frågan eller liknande, för tänk om den andre personen verkligen vill veta något om bibeln och tron och jag inte har svaren?

Jesus säger till sina lärjungar:
“Men när man utelämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun, och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er” (Matt 10:19)

Detta ord är riktat till lärjungarna när de möter förföljelse och svåra tider. Men man kan också utläsa av bibelordet att detta gäller oss alltid. Vi kan lita på den heliga Andens ledning och hjälp, även med att hitta orden när det öppnas en möjlighet att få dela vår tro. Det är lätt att fokus hamnar på att vi ska anstränga oss mer när det handlar om att dela vår tro. Men jag tror snarare att fokus ska vara på att våga lita på Guds Ande mer. Innan de ger sig ut på uppdrag och missionsresor i Apostlagärningarna så ber dem, och de följer Guds Andes ledning i sitt arbete. Det är det viktigaste, inte våra ansträngningar utan förtröstan på Andens ledning.

“Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min Ande säger Herren. “

Det är inte alltid som man upplever Andens ledning på ett sådant tydligt sätt som Filippos gjorde. Men om vi ber om Andes ledning i vår vardag så tror jag att vi kan få uppleva inte bara hur Gud öppnar dörrar att få dela vår tro, men också ger oss de ord vi behöver i varje stund. Det är inte alltid det leder till samtal om tro, men man vet aldrig vad en enkel fråga kan leda till.


Guds frid!
Pastor Signe Malmsten