Vi vill bli fler!

Det är det som är själva grundtanken med att vara en kyrka. Vi finns inte till för oss själva. Vi delar vår tro med varandra och vill se fler människor få en personlig tro på Jesus Kristus.

Söndagen den 4 juni hälsar vi nya medlemmar välkomna till församlingen. Det finns också möjlighet att döpas.

Du som tror på Jesus Kristus som din Herre och frälsare är varmt välkommen som medlem i vår församling.

Kontakta vår pastor Signe Malmsten på telefon 076-7970116 eller mail pastorn@equmeniakyrkanvaggeryd.se, så får du veta mer om församlingen och vad det innebär att vara medlem i Equmeniakyrkan Vaggeryd.